Face and Look S.A.
ul. Ołowiana 12
85-461 Bydgoszcz
Biuro Handlowe
ul. Płowiecka 6a
04-203 Warszawa

Dane rejestrowe: NIP 951-236-17-92 REGON 146392461 KRS 0000442848

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiada kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł w całości wpłacony.

Kontakt do redakcji:
redakcja@faceandlook.pl

Kontakt w sprawie F&L Boxów:
flbox@faceandlook.pl

Reklamacje prosimy kierować na adres:
reklamacje@faceandlook.pl

Administrator Danych Osobowych
ado@faceandlook.pl, tel. 601 75 77 79

Dowiedz się więcej

produkty partnerów