Regulamin akcji

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich odbywa się sprzedaż produktów oznaczonych jako F&L Box (Face&Look Box). Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższymi zasadami i wydrukowanie regulaminu.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem sprzedaży jest firma Face & Look SA z siedzibą w Warszawie, Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.
 2. Zakup F&L Boxów jest możliwy tylko dla zarejstrowanych użytkowników portalu www.faceandlook.pl , zwanych w dalszej części Ambasadorami.
 3. Wysyłka F&L Boxów możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. F&L Box to zestaw wybranych kosmetyków dostępny w dwóch wariantach:
  • tzw. monobrandowa tj. kosmetyki wchodzące w skład F&L Boksa są jednej marki
  • tzw. multibrandowa tj. kosmetyki w F&L Boksie pochodzą od więcej niż jednej marki
 5. Kosmetyki w zestawach opisanych w pkt 4 powyżej zawierają produkty wyszczególnione na stronie www.faceandlook.pl/boxy. Kosmetyki w zestawach multibrandowych są komponowane przez zespół F&L, który zastrzega sobie prawo do niepublikowania ich dokładnego składu na stronach portalu (stanowią rodzaj niespodzianki dla Ambasadora). Ambasador  ma w takim przypadku gwarancję otrzymania zestawu, którego wartość rynkowa obliczana na podstawie cen rekomendowanych przez producenta jest przynajmniej dwukrotnie wyższa od ceny Boksu na portalu faceandlook.pl.
 6. Cena F&L Boxa obejmuje dostawę na terytorium Polski oraz stosowny podatek VAT. Face & Look SA zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym momencie. Zmiany cen nie obejmują produktów uprzednio opłaconych (zautoryzowanych płatności przez system www.transferuj.pl).
 7. Wszelkie zdjecia Boksów publikowane na portalu mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Proces sprzedaży

 1. Użytkownik loguje się do portalu www.faceandlook.pl jako ambasador.
 2. Po wybraniu rodzaju i liczby zestawów Użytkownik przekierowywany jest na stronę operatora płatności internetowych, gdzie dokonuje płatności za wybrane produkty.
 3. Produkty wysyłane są po dostarczeniu informacji przez serwis www.transferuj.pl o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 4. Czas doręczenia przesyłki to max. 72 godziny od momentu dostarczenia informacji o dokonaniu płatności.

Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej reklamacje@faceandlook.pl.
 2. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni, licząc od daty zgłoszenia reklamacji.
 3. Face&Look odpowiada wobec Użytkownika za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Użytkownika, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 zpóźn. zm.). Ze względu na fakt, iż w przypadku zestawów multibrandowych sprzedażą objęte są produkty, które stanowią pewnego rodzaju niespodziankę dla Użytkownika, za niezgodne z umową uznane zostaną jedynie produkty niekomletne, uszkodzone, przeterminowane, nie nadające się do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem bądź też brak jednego z produktów.
 4. Podstawą do reklamacji nie jest różnica pomiędzy rzeczywistym wyglądem produktów, a ich obrazem na ekranie monitora.
 5. Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271), Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy z Face&Look SA bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od otrzymania zestawów. Oświadczenie powinno zostać przesłane na adres Face & Look SA ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.
 6. Jeśli Użytkownik zdecyduje się odstąpić od Umowy zgodnie z pkt. 5 będzie on zobligowany do zwrócenia Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia odstąpienia od umowy. Produkt powinien zostać zwrócony w niezmienionym stanie, oryginalnie zapakowany, wraz ze wszystkimi dodatkowymi produktami (próbki, materiały promocyjne, magazyn Face&Look). Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej. Face & Look nie akceptuje przesyłek za pobraniem. Zwroty powinny być dokonywane na adres: Face & Look SA ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.