KONKURS Gładkie stopy z Cosmabell! – ZAKOŃCZONY

KONKURS Gładkie stopy z Cosmabell! – ZAKOŃCZONY

Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i gratulujemy zwycięzcom:
– Małgorzacie Z.
– Agnieszce S.
– Ewie K.
– Agnieszce U.
– Kamili Z.
Wszystkie Panie otrzymają maila potwierdzającego wygraną w ciągu 48h.
 

Jak wygrać zestaw? 

Wystarczy, że:
1. Polubisz Fan Page Face&Look
2. Polubisz  Fan Page Cosmabell
3. W komentarzu wyrazisz chęć otrzymania zestawu
4. Prawidłowo odpowiesz na pytanie z formularza 

Konkurs wyłącznie dla Ambasadorek Face&Look. Wygrywa co 10 prawidłowa odpowiedź, do wyczerpania zapasów. 

[collapse collapsed title=Regulamin konkursu]

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem akcji promocyjnej, zwanej dalej Konkursem Gładkie stopy z Cosmabell, jest firma Face and Look Spółka Akcyjna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, 02-968, na ulicy Przyczółkowej 122H, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem KRS 0000442848, o numerze NIP 951-236-17-92, Regon: 146392461, będąca właścicielem serwisu www.faceandlook.pl.

2. KonkursGładkie stopy z Cosmabell polega na przesłaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe za pomocą załączonego formularza konkursowego dostępnego na stronie www.faceandlook.pl

3. Konkurs Gładkie stopy z Cosmabell trwa od 21 do 30 kwietnia 2014 roku.

4. Zasady Konkursu Gładkie stopy z Cosmabell:
a) uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która mieszka na terenie Polski i zarejestruje się na stronie www.faceandlook.pl jako AMBASADOR;
b) uczestnik Konkursu musi przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.faceandlook.pl odpowiedź na pytanie konkursowe wraz ze swoimi danymi: imieniem, nazwiskiem oraz adresem.
c) Spośród przesłanych zgłoszeń, redakcja Face&Look wybierze i nagrodzi 5 prawidłowych odpowiedzi. Wygrywa co 10 prawidłowa odpowiedź, do wyczerpania puli nagród.  Od decyzji jury nie ma odwołania.

5. Nagrodami w Konkursie jest pięć preparatów Cosmabell Foot Peel. 

Fundatorem nagrod jest firma Cosmabell

6. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie ogłoszona najpóźniej do 30 kwietnia 2014 r.

7. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostanie przekazana informacja o wygranej w konkursie.

8. Uczestnik  wysyłając zgłoszenie konkursowe, automatycznie oświadcza, że akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na ewentualne wykorzystanie nadesłanej pracy konkursowej na stronie www.faceandlook.pl, w magazynie Face&Look, na fanpage’u Face&Look na Facebooku oraz na stronie i fanpage’u firmy Cosmabell. 

10. Uczestnik Konkursu wyraża też zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w „Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest Organizator. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia.

11. Uczestnicy wysyłając zgłoszenie (formularz) wyrażają zgodę na elektroniczną korespondencję oraz otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych.

12. Redakcja serwisu www.faceandlook.pl zastrzega sobie prawo przerwania lub zmiany zasad konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie www.faceandlook.pl.

13. W kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

[/collapse][/collapse]

Udostępnij:
0