Znamy już nazwiska Ambasadorek, które wezmą udział w naszej akcji TESTY FACE&LOOK!

Znamy już nazwiska Ambasadorek, które wezmą udział w naszej akcji TESTY FACE&LOOK!

W 7. Edycji Testów F&L wezmą udział:

Agnieszka G.
Agnieszka K.
Agnieszka M.
Anna K.
Arleta G.-P.
Barbara Ch.
Barbara K.
Barbara M.
Barbara T.
Bożena J.
BOŻENA  L.
Bożena B.-O.
Dorota Ch.
Ewelina C.
Ewelina K.
Joanna Ś.
Karolina B.
Katarzyna K.
Katarzyna K.
Katarzyna M.
Katarzyna R.
Klaudia J.
Magdalena J.
Magdalena R.
Monika K. N.
Natalia R.
Olga G.
Paulina J.
Sylwia H.
Teresa S.

Każda z Was otrzymała wiadomość drogą mailową z potwierdzeniem udziału w testowaniu.

Wszystkim wyłonionym Paniom serdecznie gratulujemy!


Oficjalnie ogłaszamy siódmą edycję Testów Face&Look!

Jeśli chcecie testować kosmetyki i podzielić się z nami swoją opinią, przysyłajcie do nas zgłoszenia za pomocą formularza, który znajdziecie poniżej.
Jeśli testowałyście kosmetyki w poprzednich edycjach i wypełniałyście ankiety,
nadal macie szansę zostać Testerkami!

Uwaga, na Wasze zgłoszenia czekamy tylko do środy 25 czerwca do godziny 24!

Spośród wszystkich zgłoszeń wybierzemy Ambasadorki z największą liczbą punktów w programie Ambasador Face&Look. Doceniamy Waszą aktywność na portalu – weźmiemy również pod uwagę liczbę Waszych komentarzy. Pierwszeństwo udziału w testowaniu mają te z Was, które w ciągu ostatnich dwóch lat zakupiły F&L Box.


Jak zostać Testerką Face&Look?

1. Zarejestruj się jako Ambasador Face&Look!

2. Wyślij formularz zgłoszeniowy ze swoimi danymi!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu Ambasador Face&Look, kliknij tutaj.

[collapse collapsed title=Regulamin akcji]

Regulamin akcji Testy Face&Look

 1. Organizatorem akcji TESTY FACE&LOOK jest firma Face and Look Spółka Akcyjna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, 02-968, na ulicy Przyczółkowej 122H, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem KRS 0000442848, o numerze NIP 951-236-17-92, Regon: 146392461, będący właścicielem serwisu www.faceandlook.pl.
 2. Akcja polega na testowaniu przez wybraną grupę Testerek kosmetyków oraz wypełnieniu przez Testerki ankiet na temat przesłanych do nich produktów. Ankiety mogą być wykorzystane przez producentów kosmetyków oraz opublikowane w całości lub fragmentach w magazynie Face&Look i na stronie www.faceandlook.pl.
 3. Testerem może zostać każda osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Polski i zarejestrowana jako  Ambasador Face&Look na portalu www.faceandlook.pl z wykluczeniem pracowników spółki Face&Look.
 4. Kosmetyki udostępniane są Testerkom za darmo.
 5. Zgłoszenia do akcji TESTY FACE&LOOK wysyła się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.faceandlook.pl
 6. Wyboru zgłoszeń dokonuje organizator na podstawie informacji o liczbie punktów w programie Ambasador Face&Look. Do grupy Testerek zostają zakwalifikowane osoby, które zgromadzą do 25 czerwca najwięcej punktów w programie AMBASADOR FACE&LOOK. Zgłoszenia bez poprawnego adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, telefonu kontaktowego lub pełnego imienia i nazwiska nie będą brane pod uwagę. Od wyboru nie ma odwołania.
 7. Z grupą Ambasadorek wybranych jako Testerki skontaktujemy się do 29 czerwca 2014.
 8. Osoby, które otrzymają kosmetyki do testowania, zobowiązują się do
  – przetestowania otrzymanych kosmetyków
  – wypełnienia ankiet dotyczących każdego produktu do dnia 20 lipca. Ankiety będą dostępne jako formularze na stronie www.faceandlook.pl po 10 lipca.
  Niedopełnienie zobowiązań skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w następnych akcjach TESTY Z FACE&LOOK.
 9. Osoby, które otrzymają kosmetyki do testowania, wyrażają zgodę na:
  – przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby akcji
  – wykorzystania wypełnionych ankiet przez producentów kosmetyków
  – wykorzystania wypełnionych ankiet w całości lub fragmentach w magazynie Face&Look i na stronie www.faceandlook.pl razem z imieniem i pierwszą literą nazwiska oraz nazwą miejscowości, w której mieszka testerka lub nickiem, który używa w programie Ambasador Face&Look.
 10. Redakcja serwisu www.faceandlook.pl zastrzega sobie prawo przerwania akcji lub zmiany jej zasad. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie www.faceandlook.pl.
 11. W kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

[/collapse]

Udostępnij:
0